Karin Maj-Britt Kehlet

cand.psych 9389 1525 karin@psyc.dk Uddannelse Født 1962 Uddannet Cand.pæd.psych 2003 Autoriseret af Psykolognævnet 2006 Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i pædagogisk psykologi 2013 Godkendt af Dansk Psykolog Forening som supervisor i pædagogisk psykologi 2016   Erfaringsbaggrund Jeg har været ansat som psykolog i Kommunalt regi fra 2003-2016. Siden 2016 har jeg været privat […]

Mette Hemming Schaarup

cand.pæd.psych 2623 7781 mette@psyc.dk   Uddannelse Cand.pæd.psyk fra Danmarks Pædagogiske Universitet 2004 Autoriseret af Psykolognævnet 2007 2-årig basisuddannelse i gruppeanalytisk psykoterapi fraInstitut for Gruppeanalyse København 2013 Godkendt af Dansk Psykolog Forening som Specialist i klinisk psykologi/børnepsykologi 2015 3-årig uddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) 2022   Erfaringsbaggrund Ansat som psykolog i kommunalt regi fra 2004 […]

Lars Bo Jørgensen

cand.pæd.psych 2366 2390 lars@psyc.dk Født 1954 Uddannet som cand.pæd.psych – 1996 Autoriseret af Psykolognævnet 1999 Specialist og supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening i Børnepsykologi (2003) og Psykoterapi (2005) og Supervision (2007) samt godkendt vejleder og supervisor af Dansk Psykiatrisk Selskab.   Henvisning fra egen læge Jeg modtager klienter der er henvist fra egen læge, da jeg […]

Tina Hansen

cand.psych 4018 1518 tina@psyc.dk Uddannelse Cand. Psych. fra Københavns Universitet 2007 Autoriseret af psykolognævnet 2009   Efteruddannelse PALS-vejleder uddannelse ved Socialstyrelsen 2011 Mindfulness uddannelse (MBCT) ved Kognitiv Center Fyn 2012 1 årig mentaliseringsbaseret gruppeterapeutisk uddannelse (MBT-G) ved Institut for Gruppeanalyse 2014   Erfaringsbaggrund Ansat i kommunalt regi siden 2007. Har som psykolog arbejdet med både […]