psyc.dk

Karin Maj-Britt Kehlet

cand.psych

Uddannelse

 • Født 1962
 • Uddannet Cand.pæd.psych 2003
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2006
 • Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i pædagogisk psykologi 2013
 • Godkendt af Dansk Psykolog Forening som supervisor i pædagogisk psykologi 2016

 

Erfaringsbaggrund

Jeg har været ansat som psykolog i Kommunalt regi fra 2003-2016. Siden 2016 har jeg været privat ansat psykolog i Konsulenthuset Bråby samt Heldagsskolen Bråby.

Jeg har erfaring med at arbejde med børn, unge og deres forældre. Psykologiske undersøgelser, terapeutiske samtaler samt intervention. Jeg har desuden mange års erfaring i at rådgive, vejlede og supervisere pædagoger, lærere, plejeforældre og psykologer. Jeg underviser, holder oplæg og gennemfører kurser for voksne, der arbejder med udfordrede og udfordrende børn og unge.

Jeg har været med til at udvikle et gruppeterapeutisk forløb for børn med psykisk syge forældre samt en anonym ungerådgivning i kommunalt regi.

Min erfaring som psykolog ved en dagbehandlingsskole har givet mig mulighed for at udvikle en særlig form for dialogisk børne- og ungesamtale, hvor der er fokus på, at den unge/barnet finder sin egen stemme i tilværelsen.

 

Arbejdsområder

 • Supervision af psykologer mhp på autorisation eller specialistuddannelse individuelt og i gruppe.
 • Supervision af andre faggrupper, plejeforældre individuelt og i gruppe.
 • Samtaler med børn, unge og voksne
 • Tristhed
 • Ængstelse
 • Stress og konflikter (evt. på arbejdsplads eller i familien)
 • Ensomhed
 • Eksamensangst
 • Børn under- og i anbringelse

 

Faglig tilgang

Jeg vil altid søge at tilpasse min tilgang og metode til den specifikke situation. Overordnet har jeg fokus på at hjælpe børn, unge og voksne til at finde nye meningssammenhænge, flere veje at gå og andre historier at fortælle. Jeg faciliterer selvagens og oplevelse af mestring. Min tilgang er psykodynamisk, neuroaffektiv, narrativ og eksistentiel.

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med Karin Maj-Britt Kehlet, har du både mulighed for at ringe og skrive.

Jeg kan tilbyde tider i klinikken om fredagen.

Telefon: 9389 1525
Mail
: karin@psyc.dk (eller brug mailformularen herunder).