psyc.dk

Lene Sjøgren

cand.psych

Uddannelse

 • Cand.psyk. Fra Københavns universitet 2014
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2017
 • Uddannet i dynamisk assessment
 • Specialistkursus i fødselsdepressioner hos mødre og fædre
 • Igangværende specialistuddannelse i psykoanalystisk psykoterapi med børn og unge
 • Igangværende specialisering i pædagogisk psykologi

 

Erfaringsbaggrund

 • Ansat på opholdssted med intern skole for anbragte børn og unge med forskelligartede diagnoser. Terapeutiske forløb med børn og unge, samt kortere støttende samtaler med ansatte, supervision af andre faggrupper, ansvarlig for behandlingskonferencer samt udvikling af den miljøterapeutiske metode på stedet.
 • Ansat i PPR, bred testerfaring med aldersgruppen 0-18år – behandlingsopgaver inden for fødselsdepressioner, fødselstraumer, traumer i forbindelse med familiedannelse og kortere terapeutiske forløb med forældre og børn. Supervision af andre faggrupper.

 

Arbejdsområder

Jeg har ikke ydernummer og kan derfor desværre ikke modtage henvisninger over sygesikring.

 • Korte og lange terapeutiske forløb med børn og unge alder 0-18 – forældrene inddrages altid til en opstartssamtale.
 • Terapi eller støttende samtaler til voksne med et ønske om personlig udvikling f.eks. pga stress eller depression.
 • Korte assessment forløb af børn og unge for at afklare behovet for behandling – forældrene og opdragsgiver inddrages altid i forløbet.
 • Psykologisk testning af børn og unges kognitive, følelsesmæssige og sociale evner samt vanskeligheder og udviklingsmuligheder inden for disse.
 • Supervision af plejefamilier, andre faggrupper som pædagoger, lærere, familiebehandlere også indenfor ledelse.
 • Supervision af psykologer på vej mod autorisation.
 • Konsulentfunktioner og behandlingskonferencer i.f.t personale og ledelse på behandlingssteder, samt i.f.t. kommunale, regionale og private instanser, som arbejder med målgruppen.
 • Rådgivning og vejledning til forældre.
 • Undervisning i emner som tilknytning og udviklingspsykologi, hvis du har et ønske om undervisning i et bestemt emne er du velkommen til at ringe og høre nærmere.

 

Faglig tilgang

Mit faglige grundlag er psykodynamisk og udviklingsorienteret. Det terapeutiske rum jeg tilbyder, er med plads til svære følelser, det er fordomsfrit og anerkendende samt indfølende overfor den situation personen, familierne og/eller barnet står i. Jeg møder alle der kommer hos mig som mennesker i vanskeligheder med en historie bag sig, der skal foldes ud og måske gives en ny mening. Jeg arbejder med og i relationer og gør mit bedste for at alle der kommer føler sig set, hørt og forstået hele vejen igennem. Jeg tilbyder et rum til refleksion og udvikling, hvor vi sammen ser på det der er vanskeligt samt betydningsfuldt.

Jeg arbejder med korte eller lange forløb. Nogle klienter møder op med en klart formuleret problematik; andre møder op og har brug for mere tid til at indkredse en sådan.

I første samtale vil vi sammen prøve at indkredse problematikken og på baggrund heraf tilrettelægge et forløb.

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med Lene Sjøgren, har du både mulighed for at ringe og skrive.

Jeg beder dog om at du ikke sender personfølsomme oplysninger som CPR-nr i mail.

Jeg har ikke ydernummer, så kan ikke modtage henvisning over sygesikring.

Telefon: 2762 5049
Mail
: lene@psyc.dk (eller brug mailformularen herunder).