psyc.dk

Nana Lüttge

Cand. psych

Uddannelse

  • 1983 – Cand. psych. fra Københavns Universitet
  • 1989-1992 – Uddannelse i systemorienteret familieterapi
  • 1990 – Autoriseret af Dansk Psykologforening
  • 1995 – Autoriseret af Psykolognævnet
  • 1995 – Godkendt som specialist og supervisor i Psykoterapi
  • 2004 – Godkendt som specialist og supervisor i Børnepsykologi

 

Erfaringsbaggrund

  • 1984-1989 – Ansat som afdelingspsykolog ved Behandlingshjemmet Nebs Møllegård
  • 1989-1993 – Ansat som ledende psykolog samme sted
  • 1993-1995 – Deltidsansat konsulent i Storstøms Statsamt i.f.t. børne- og familiesagkyndig rådgivning i forældremyndigheds- og samværssager.
  • 1993 – dags dato – Privatpraktiserende psykolog

 

Faglig tilgang

Som specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, har jeg arbejdet i mange år med børn, unge og deres forældre. Desuden arbejder jeg med voksne, enten i form af målrettede samtaleforløb i.f.t. afgrænsede problemstillinger, eller egentlige psykoterapeutiske forløb. Metoder og faglige tilgange afhænger af problemstillingernes art og omfang.

I forhold til børn og unge har jeg i over 30 år arbejdet med børn og unge med forskellige former for følelsesmæssige vanskeligheder, eller svære livsomstændigheder. Nogle børn og unge har diagnoser, andre har det blot svært med forskellige ting i deres liv, vantrives, eller er forpinte, uden at årsagen nødvendigvis er afdækket. Der kan arbejdes med egentlig psykoterapi, eller samtaler i relation til konkrete, afgrænsede problemstillinger. Forældre inddrages altid i et samarbejde og der afholdes som regel en indledende opstartssamtale med de voksne alene, når der er tale om mindre børn. På børn- og ungeområdet har jeg desuden vedvarende arbejdet med supervision, konsulentfunktioner og behandlingskonferencer i.f.t. personale og ledelse på behandlingssteder, samt i.f.t. kommunale, regionale og private instanser, som arbejder med målgruppen.

I forhold til voksne klienter, arbejder jeg med kortere, eller længere forløb, som afstemmes efter den enkeltes behov. For nogle mennesker kan det være sådan, at de ikke ved præcist hvad de vil, når de henvender sig og hvor de gerne vil nå hen. Andre ved præcist hvad de har brug for, at få ud af et samtale- eller terapiforløb. Alle forløb indledes med en kortere afklaringsfase, så det videre forløb sker ud fra en fælles forståelse af problemstillingerne og hvilken form for hjælp, der er behov for.

Desuden arbejder jeg med supervision af psykologer i forbindelse med deres autorisationsforløb og specialistuddannelser indenfor mine egne specialer.

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med Nana Lüttge, har du både mulighed for at ringe og skrive.

Telefon: 2048 2993
Mail
: nana@psyc.dk (eller brug mailformularen herunder).